top of page

Veel gestelde vragen

1 / Zit er asbest in mijn woning? En hoe kan ik dit te weten komen? 

Helemaal zeker ben je pas na een analyse door een erkend laboratorium.
Weet je echter wanneer je woning werd gebouwd of grondig verbouwd? Dat tijdstip geeft al een belangrijke indicatie. Gebeurde dat ergens tussen 1950 en 2000? Dan is de kans groot dat ook jouw woning asbesthoudende materialen bevat.

Meer info over hoe je asbest herkent en wat je ermee aanvangt, vind je op onze app AsbestCheck.

2 /Mag ik zelf asbesthoudende materialen verwijderen? 

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. De belangrijkste regel luidt als volgt: gaat het om asbest in hechtgebonden vorm en kan je de materialen verwijderen zonder ze te breken? Dan mag je dat zelf doen. Maar … wanneer de materialen al barsten of breuken vertonen gaat deze regel niet meer op!

3 / Welke beschermingsmiddelen moet ik gebruiken wanneer ik asbesthoudende golfplaten verwijder?

Asbesthoudende golfplaten verwijder je meestal met de zogenoemde techniek van de eenvoudige handelingen. Dat houdt het volgende in:

 • smeer de te verwijderen materialen in met fixeermiddel

 • gebruik een stofmasker van het type FFP3 en zorg dat het goed aansluit.

 • draag een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen. Doe die nadien buiten uit en spoel ook je handschoenen af.

 • Vermijd het vrijkomen van vezels door het materiaal te bevochtigen.

 • Demonteer asbest elementen één voor één met de hand. Probeer ze niet te breken

 • Maak gebruik van handwerktuigen (schroevendraaier, klauwhamer). Gebruik in geen geval snel draaiende machines zoals een slijpschijf of boormachine!

 • Gooi asbesthoudende materialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond. 

 • Verpak en laad het materiaal in speciale asvestzakken of containers met big bag, voorzien van een asbest etiket. Deponeer ook je gebruikte beschermkledij in deze zak of container. 

4 / Wat is een asbestiventaris?

Een asbestinventaris is een beschrijving van alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een bepaald gebouw. Je leest er ook in waar ze zich bevinden, om welk soort asbest het gaat en om hoeveel per soort.

5/ Is een asbestinventaris verplicht? 

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Werkgevers zijn sinds 1995 verplicht om een asbestinventaris op te stellen, onder andere ook voor de gebouwen die ze betrekken. Voor particulieren geldt deze verplichting op dit ogenblik echter nog niet. Inmiddels gaan er wel stemmen op om ook voor privéwoningen een asbestinventaris te verplichten. Maar zover zijn we op dit moment nog niet.

In Vlaanderen moet echter vanaf 23 november 2022 bij de verkoop van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest beschikbaar zijn. Dit geldt zowel voor privéwoningen als voor niet-residentiële gebouwen. Er is wel een overgangsmaatregel voor de gemeenschappelijke delen, daarvoor gaat de verplichting pas in bij verkopen vanaf 1 mei 2025. Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar van een pand van voor 2001 beschikken over een asbestattest.
Meer informatie hierover vindt u op de website van Ovam

6 / Wie mag een asbestinventaris opstellen? 

Om een asbestinventaris op te stellen is een erkenning of registratie niet verplicht. Natuurlijk heb je wel heel wat expertisenodig om het goed te doen. Daarom: doe hiervoor altijd een beroep op een vakman en check zeker ook de referenties die hij opgeeft.

In Vlaanderen mogen enkel gecertificeerde asbestdeskundigeninventarisatie de inventaris opstellen voor een asbestattest. Bekijk snel de lijst asbestdeskundigen in Vlaanderen!

7/ Hoe weet ik of mijn vloerbekleding asbest bevat? 

aat het om kartonachtige vloerbekledingen? Dan is de kans groot dat het gaat om een asbesthoudend materiaal. Niet alleen de vloerbekleding zelf, maar ook de lijm waarmee deze is vastgehecht bevat dikwijls asbest. Indien je vaststelt dat er zwarte lijm werd gebruikt, kan dit een indicatie zijn dat er asbest in de lijm werd verwerkt.

Uitsluitsel hiervoor kan je alleen krijgen door een staal te nemen. NB: Een staal neem je enkel als je inderdaad van plan bent om werken uit te voeren, zo niet, dan blijf je er beter van af.

Draag bij het nemen van het staal altijd de nodige beschermingsmiddelen: wegwerpoverall, FFP3-mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril. Vergeet ritssluitingen en schoenveters niet af te tapen. Verpak het staal in een daarvoor bestemd dubbelwandig zakje, en fixeer ook de rest van het materiaal waar je het staal nam (bijvoorbeeld met tape). Het staal stuur je in het zakje met daarop een asbestetiket naar een erkend labo voor verdere analyse.

Beschik je niet over het juiste materiaal om zelf op een veilige manier een staal te nemen, contacteer ook dan een erkend labo.

 

8 /Mag ik zonnepanelen plaatsen op asbesthoudend materiaal? 

De federale arbeidswetgeving en de Vlaamse milieuwetgeving verbieden het plaatsen van zonnepanelen op daken met asbesthoudende materialen. Om de zonnepanelen te plaatsen, worden de asbesthoudende materialen namelijk doorboord. Daardoor komen asbestvezels op het onderdak en in de omgeving terecht.

9 /Mag ik zonnepanelen plaatsen op asbesthoudend materiaal? 

De federale arbeidswetgeving en de Vlaamse milieuwetgeving verbieden het plaatsen van zonnepanelen op daken met asbesthoudende materialen. Om de zonnepanelen te plaatsen, worden de asbesthoudende materialen namelijk doorboord. Daardoor komen asbestvezels op het onderdak en in de omgeving terecht.

10/Mag ik asbesthoudende materialen overschilderen? 

Wanneer je oppervlakken overschildert die vervaardigd zijn uit hechtgebonden asbesthoudende materialen, dan komen er normaal geen asbestvezels vrij. Bij de voorbereidende werken - en zeker bij het opschuren van de materialen - gebeurt dat echter wel. Kortom: dergelijke materialen schilderen houdt geen risico’s in, maar ze schuren wel.

Maak een afspraak

Voor meer inlichtingen betreft Asbestverwijdering aarzel niet ons te contacteren. Ons team staat steeds klaar om u van dienst te zijn. 

Adres

Kapelsestraat 176

2950 Kapellen (Antwerpen)

Telefoon

+32 (0)472 26 36 52

+32 (0)493 36 10 03

Email

Connect

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page